Cambiamos de espazo. Esperamos que para mellor. En 10 segundos enlazarás a nova páxina. Se desexas acceder directamente, pulsa no seguinte enlace. Grazas e desculpa as molestias www.amigosdopatrimoniodecastroverde.gal

18 enero, 2009

Miscelánea

Homes e mulleres de prol

coas raiceiras no que foi

condado de Flammoso (Chamoso),

hoxe Castroverde-CorgoNon é doada de ganduxar unha saga de personalidades, ¡e ben que as tivemos, pero esquecémolas!, nadas ou con algún ascendente nesta Mesopotamia xerada polos ríos Chamoso e Tordea, eixes do noso antigo condado que, como sabemos, foi un dos once da Galicia sueva. Non é doado, pero, entre moitos, moito podemos aportar con tal de que cada quen achegue os nomes e mailos datos de quen teña referencias.

Voume permitir inicia-la saga traendo a colación dous nomes, dous homes, que as mulleres, por esta vez, irán a continuación pois a antigüidade, por moito que cambiasen os tempos, sempre foi un grado, e no paraíso Deus empezou por Adán, ¡que así lle saíu o pobre: por improvisado, un imprevisor! Empezarei con Manuel de Rivas Reija e co seu parente e biografado, Julián Besteiro Fernández:
Manuel de Rivas Reija,

do Corgo,

un erudito que nos pasou desapercibido
Que nos pasou desapercibido, pero non a todos pois Xulio Xiz ben que o lembra en dous capítulos do seu libro “O Corgo, amplo horizonte”. Nas páxinas 44/45, ao dá-la biografía de Julián Besteiro Fernández, fainos ler: “Raul Morodo, na G.E.G., indica que “comunmente considérase que naceu en Madrid o 21 de setembro de 1870, pero Manuel de Rivas Reija intentou demostrar que nacera na casa de seu pai, na parroquia de Franqueán (O Corgo, Lugo) o día 15, e que fora trasladado a Madrid e rexistrado como nado alí o día 21. A súa familia pertencía á pequena burguesía mercantil acomodada. A primeira Gran Enciclopedia Gallega, en castelán, menciona un traballo de Rivas Reija sobre Julián Besteiro, publicado en La Voz de Galicia o 30 de setembro de 1973, que non puido ser localizado”. Volve Xulio Xiz a referirse a Rivas, no mesmo libro, páxina 50, especificando que, “… MANUEL DE RIVAS-REIJA Y RIVA DE NEYRA, especialista en dereito nobiliario e xenealóxico. Nacera en Vilachá de Chamoso, residindo moitos anos na capital lucense. Foi un estudoso da comarca, da súa historia e das súas xentes”.

Empezando polo final, que así leo os periódicos para ir entrando en materia pouco a pouco, do indiscutible ao discutible, aquí temos a fe de falecemento do noso ilustre Rivas Reija; a partida de nacemento pode non ser exacta, como seica pasou no caso de Julián Besteiro, segundo veremos máis adiante, ¡se o lector ten paciencia!

Ese nefasto día, -¡nefasto para os seus amigos, pero feliz para el por entrar nese foro onde seguramente o entenderon e admiraron!-, a min colleume operado da próstata, e por iso, illado, bloqueado, pero non faltou quen lle rendese os honores pertinentes, e non precisamente un dos favorecidos pola súa liberalidade de espléndido mecenas lucense, que eses calaron coma tumbas; o que non sei é se o fixeron por desagradecidos ou por incompetentes. Manuel Blanco Castro foi dos outros, que lle dedicou unha sentida e xusta necroloxía a pesares de non deberlle nada, que eu saiba. Estas foron as súas liñas en El Progreso, do xoves 26 de xaneiro do mesmo 1995:

“Manuel de Rivas Reija y Riva de Neira. Lo esperaba. Pero, con todo, cuando vi su esquela en El Progreso, recibí un duro golpe. Manuel de Rivas Reija hacía años que padecía una grave enfermedad. Gracias a su voluntad de hierro, pudo sobrellevarla con cristiana, y diría que estoica resignación, contando siempre con el entrañable cariño de su esposa, Manola Gude, auténtico ángel tutelar. Pero, al fin, ni los grandes adelantos de la Medicina pudieron frenar a la inexorable Parca.

“Manuel de Rivas-Reija había nacido en los extramuros de la ciudad de Lugo, el 4 de diciembre de 1928, (Errata: Rivas naceu no 1918), en una casa de campo o caserío, llamada Torre de San Julián, o sea, en el límite divisorio que separa los municipios de Lugo y Corgo, en la primitiva capital del antiquísimo principado de Flamoso o Chamoso. Así me lo había expresado el propio Manuel Rivas Reija en “curriculum vitae” hace unos años.

“Su afán de saber y sus aptitudes innatas, le llevaron a emprender toda una serie de estudios, como bachillerato en la Academia Lucense, dirigida por el sacerdote López Platero (al que tuve la satisfacción de ayudarle a misa), intendente mercantil, técnico superior en Ciencias Empresariales, técnico de Seguros, Filosofía, Ciencias Históricas, pero, sobre todo, destacó en Derecho Nobiliario Europeo Comparado, con tesis laureada en el doctorado y doctor en Ciencias Genealógicas, Heráldicas y Nobiliarias.

“Como escritor, su obra se encuentra dispersa por importantes revistas especializadas y varios diarios. La obra inédita que deja es enorme, como he podido comprobar en las horas que he tenido la satisfacción de estar con él. El querer enumerarla sería largo en demasía. Cabe destacar “Historia del Principado de Chamoso”, obra en varios volúmenes, con notas históricas de las feligresías de Corgo, Castroverde, Baleira, etc., y con genealogías, pazos, fortalezas y otros monumentos.

“Estuvo en posesión de importantes títulos académicos, como el Instituto de Estudios Históricos Medievales de Cataluña y de Estudios Heráldicos de Puerto Rico, y fue miembro de las Academias de Roma, París, Londres, Atenas, Nueva York, Ginebra, Alejandría, Tokio, etc. La mayoría de éstos y otros títulos académicos, le fueron otorgados en premio a investigaciones realizadas a oriundos de España en los diferentes países. También fue premiado con importantes condecoraciones.

“Desde estas páginas, quiero dar mi sentido pésame a su esposa y demás familia y desearía que la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, como homenaje póstumo a este hijo ilustre de Lugo, le publicaran algunas de sus importantes obras inéditas o que se recogieran en un volumen sus principales artículos dispersos por diarios y revistas. Y desde aquí, mi adiós, amigo Manuel de Rivas Reija y Riva de Neira”.

Teño claro que o coñecía ben o señor Blanco Castro, incluso mellor que eu mesmo pois o amigo Rivas nunca me falou desa inxente obra inédita, que non dubido a teña, ou tivese, dada a súa monstruosa capacidade de traballo e de estudo, así como unha memoria inusitada. Do que si me podo xactar e da súa intimidade, manifestada en tres temas recónditos dos que lle penso pedir ampliación tan pronto nos vexamos Aló Arriba: aquel contencioso de Neira de Xusá que lle pudriu o sangue, a tal punto que nos seus finais non había transfusións que lle chegasen; aquela dor que lle producían os desenganos de tanta xente á que abeirou ou protexeu, incluso monetariamente; e, ¡como non, que agora xa se pode dicir!, qué pasou nese Aló Arriba ao verse de novo co seu amor platónico, aquela beldade lusa da que estivo perdidamente namorado, iso si, platónicamente, Palmira da Mahia do Carvalho.

Omite, ou non o sabía o antedito, que Rivas, ademais de Kleisourarkas de Mikrasia, era o secretario da revista bimestral de estudos históricos greco-bizantinos, BYZAS, sendo director da mesma o propio príncipe Juan Arcadio Láscaris Comneno. Eu si teño a obriga de sabelo xa que lles debo o meu nomeamento, a proposta súa, de Espatario Caballero da Orde de San Eugenio de Trebizonda.

Pola miña parte engadirei nestas achegas biográficas a entrevista que lle fixo Ana I. Peón para El Progreso do día 24 de agosto de 1985 (páxina 7, a toda plana; fotografía inicial da presente reseña), cando aínda estaba sano e eufórico como se percibe visiblemente, pese ao seu deterioro, da fotografía que ilustra o artigo antedito. Literalmente:

“Manuel Rivas Reixa es descendiente de los príncipes de Santa Rosolea, dignidad concedida por la Madre Regente de Carlos II para la Sicilia Ulterior el 27 de enero de 1670 y del marqués de Carlos Rey, título que le fue otorgado a don Diego Antonio de Rivas por un archiduque de Austria. Doctor en ciencias genealógicas, históricas, heráldicas y nobiliarias por la Universidad Internacional Filobizantina IPHBAU de Florida y titulado a su vez en dichas ciencias por el Centro de Estudios de Orientación Profesional, CEOP, dependiente de la Unesco, el señor Rivas Reixa es un experto de todo cuanto se refiere a cuestiones nobiliarias y de rancio abolengo.

“-Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario se puede estudiar en el Instituto Salazar y Castro, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, con diploma de licencia. El grado de doctor sólo se puede obtener fuera de España, porque en las Facultades de Derecho e Historia de nuestro país todavía no se ha creado una sección de Genealogía que abarque las cuestiones de ascendencias y descendencias, de Heráldica, dedicada al estudio de las piezas de los escudos, y de Derecho Nobiliario, que arranca del Derecho Romano y se consagra en Las Partidas de Alfonso XI el Sabio. Las Ciencias Hderáldicas, Históricas y Nobiliarias constituyen una de las dieciseis ramas de la Historia.

“-¿Qué obligaciones y derechos trae consigo un título nobiliario?

“-Un título sólo produce sacrificios. El titular del mismo ha de ser una persona honesta, modesta, espléndida, hasta tal extremo que todo aquel que cometiese un delito de gravedad sería inmediatamente privado del disfrute de su título.

“-¿Qué requisitos hay que cumplir para solicitar un título?

“-Todo aquel que solicite un título ha de tener méritos para ello. Además de toda una serie de cualidades personales y de una fortuna que sirva para dar lustre al título, es necesario descender de un titular y estar en parentesco directo con el primer y el último poseedor del mismo. Las solicitudes han de ser presentadas a Su Majestad el Rey, acompañadas de un árbol genealógico, de una serie de partidas de nacimiento debidamente legalizadas, y demostrando que el título que se solicita no está anulado. Una vez formado este expediente dentro del Ministerio de Justicia, Sección de Gracia, pasa directamente a informe de la Excelentísima Diputación de la Realeza de España. A continuación, pasa a manos del abogado de trato de la Sección de Títulos de Grandeza y Nobiliarios del Ministerio de Justicia, y, por último, al Consejo de Estado. Por otra parte, el Rey es totalmente libre para rechazarlo. Si por fin el título es concedido habrá que pagar unos derechos reales que pueden subir del medio millón de pesetas, según los casos. Estamos hablando, claro, de aquella situación en que se trate de solicitar un título que ya haya disfrutado algún ascendiente del que ahora lo suscribe. Por otra parte todo soberano que posea jefatura, territorio y legitimidad, puede conceder un título a cualquier ciudadano en atención a sus méritos y sus virtudes, o bien por un servicio eminente. También puede conceder títulos y de forma indiscutible Su Santidad el Papa.

“-¿Y qué ocurre en el caso de los reyes exiliados?

“-Aquí hay que distinguir dos casos: cuando los reyes que se exilian han sido soberanos en sus propios países, o bien cuando son descendientes de los mismos. En el primer caso, la concesión de títulos puede ocasionar problemas diplomáticos en los países que reconozcan esos títulos, porque supone al mismo tiempo reconocer la soberanía del que los haya otorgado. En el segundo caso, dificilmente podría admitirse la validez de ningún título, porque faltan los requisitos de jefatura (nunca ejercida) y territorio; lo único que no se les puede negar es la legitimidad, y aún así no en todos los casos.

“-En cuanto a los títulos concedidos por el anterior Jefe de Estado, ¿qué se puede decir de su validez?

“-Franco, como jefe de Estado, podía conceder, y de hecho concedió, unos veinticinco títulos. Sólo hay una cuestión problemática, que es el caso de los títulos concedidos a militares por sus méritos de guerra, y la guerra civil fue una guerra “fratricida”, entre hermanos, no contra potencias extranjeras, por lo que puede discutirse si pudo haber o no en ella méritos de algún tipo.

“-Sin embargo las relaciones entre Franco y la nobleza nunca fueron cordiales. A la boda de su nieta con nun noble sólo asistieron la familia real monaguesca y el rey Leika de Albania, exiliado en España. ¿Cómo se explica esto?

“-La familia real de Mónaco asistió obligada por razones de vecindad y cortesía. El rey Leika de Albania fue a la boda porque Franco le había concedido asilo político en España, y además se presentó vestido de militar con sus condecoraciones. Actualmente, este hombre vive en un inmenso palacio a las afueras de Madrid. La aristocracia española no estuvo presente en la boda porque entonces estaba capitaneada por don Juan de Borbón, padre del rey actual, que se encontraba discutiendo en el extranjero sus derechos como soberano, por lo que ninguno quiso asistir a la celebración. La nobleza, en general, “hacía oídos sordos”, por lo que Franco decidió crear una “nobleza sustitutiva”.

“-¿Cuales son las casas más nobles que existen en España?

“-Si miramos desde el don de la fortuna, la Casa de Alba es de una riqueza inmensa, pero no están muy lejos las Casas de Medina Sidonia y de Medinaceli. Según el abolengo, hay Casas más antiguas que la de Alba, pero esta reune actualmente cerca de 48 títulos.

“-¿Cuál es el origen de la Casa de Alba?

“-La duquesa de Alba es descendiente directo de los Condes de Lemos.

“-¿La Casa de Medina Sidonia?

“-Procede del sur de España, y destaca porque fueron los conquistadores de las Islas Canarias, junto con Fernando de Lugo, descendiente del linaje Lugo, de Santa Marta de Ortigueira.

“-¿El Marqués de Griñón?

“-Es del Levante español y descendiente de los marqueses de Cuba. Fue una familia que ocupó importantes puestos en el extranjero, sobre todo en Cuba.

“-¿Y Gunilla von Bismarck?

“-No creo que sea descendiente directa del canciller Bismarck; en todo caso, de algún hermano del mismo. No es una persona de especial rango aristocrático, porque el apellido Bismarck es de un militar que, como título superior, podría tener el de archiduque, pero nada más.

“-¿Alfonso de Hohenlohe?

“-Procede de Luxemburgo, de un pequeño principado del interior del país. Su familia es de origen centroeuropeo, y hace años poseía inmensos territorios, que fue perdiendo, hasta quedar reducidos a pequeñas posesiones en el principado de Hohenlohe.

“-¿Los marqueses de Urquijo?

“-Se trata de una noble familia, que, al igual que los Oriol, procede de las Vascongadas. En esta familia existe cierto riesgo con el título, porque todo aquel que cometiese un grave delito sería inmediatamente privado del disfrute del mismo, y las circunstancias de la muerte de los marqueses todavía no está suficientemente aclarada.

“-¿Quedan familias nobles en la provincia de Lugo?

“-Hoy apenas quedan nobles en Lugo. Por problemas económicos fueron muchos los que tuvieron que dejar sus tierras para buscar un trabajo que les permitiese vivir más holgadamente. También fueron muchos los casos en que un enlace matrimonial los llevó lejos de Lugo.

“-¿Qué familias de Lugo son los más aristocráticos?

“-Uno de los títulos más importantes de la provincia de Lugo es el de marqués de San Martín de Hombreiro, actualmente revertido a la corona. Sus escudos de armas son muy poco conocidos. Uno de ellos está en la fachada de “La Voz de la Verdad”, y el otro en la Ruanova, de una glíptica maravillosa. Luego está el marqués de Cusano, que actualmente vive en La Coruña, y la marquesa del Valle de Oselle, que de Becerreá se trasladó a Orense hace unos años. Por último podemos hablar de la familia de los Montenegro, sin título nobiliario, pero de rancio abolengo, porque proceden del condado de Montenegro, uno de los once condados en que estaba dividida la antigua Galicia.”

-.-

Dentro do seu polifacetismo, aínda lle quedou tempo ao inquedo Rivas para afondar no estudo e coñecemento dos BESTEIRO, seus parentes e admirados conveciños. Estando eu xa na Coruña, mandoume por Correos a fotocopia dun traballo mecanografado, coa súa firma ao final do mesmo, que ignoro se está publicado ou se trata precisamente dunha das súas obras inéditas xa que nada me aclarou ao respecto. En todo caso, coido que merece a pena lelo, transcribilo, máxime tratándose do ilustre Dr. D. Julián Besteiro FernándezAquí volo presento, copiado literalmente, cos seus puntos e comas:


“CENTENARIO DEL NACIMIENTO Y 45 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL POLÍTICO SOCIALISTA, DR. D JULIAN BESTEIRO FERNÁNDEZ, EX PRESIDENTE DE LAS CORTES ESPAÑOLAS DE LA 2ª REPÚBLICA, CATEDRÁTICO Y FILÓSOFO / KRAUSISTA Y NEOKANTISTA.- EN POLÍTICA ERA MÁS FAVIANO (¿Rivas quixo referirse aos “iluminati”?) QUE SOCIALISTA. Por M de Rivas. Académico de la Belga-Española de la Hª.”

Seguidamente incorpora Rivas no seu escrito, unha fotografía do Dr. J. Besteiro, e a continuación hai un subliñado con esta titulación:

“CURRICULUM VITAE” DEL INSIGNE POLÍTICO DR. D. JULIÁN BESTEIRO FERNÁNDEZ.”“1.870-15-9).- Nació accidentalmente en su casa paterna de Sta. María de Franqueán, Municipio de Corgo, Lugo. Recibe agua de socorro y es llevado a Madrid a los 6 ó 7 días.

“1.870-24-9).- Fué bautizado en la Iglesia de S. Ginés, de Madrid, con los nombres de: JULIAN, Mateo, José Mª. Libro 56. Folio 159.

1.876 Fallece su padre, D. José Besteiro. Y pasa al cuidado de su hermana mayor Dª María, casada con el notable oculista D. Julián López Ocaña, quienes le costearon los estudios en la Institución L.E.

“1.879 Ingresa en la Institución Libre de la Enseñanza, teniendo por sus mejores colegas a Juan Uña y José M. Pedregal, después Ministro de Hacienda en el Gabinete de Gª. Prieto. Fueron sus profesores: los krausistas Azcárate, Giner de los Ríos, Salmerón, González Linares y Simarro, siendo primer rector de la Institución el librecambista D. Laureano Figuerola.

“1.880.- ESTUDIOS DE BACHILLERATO.- En la I. de E. L., siendo uno de los alumnos de inteligencia penetrante y de voluntad férrea.

“1.886.- Termina los estudios del Bachillerato con n. y sobresalientes.

“1.887.- Inicia los estudios de licenciatura en Filosofía y Letras, siendo discípulo del Catedrático y Político Nicolás Salmerón.

“1.890.- Termina la Licenciatura de Fª. y Letras con las máximas calificaciones. Y amplia estudios que simultanea con la enseñanza privada.

“1.895-4-1).- Participa en el concurso “EXPOSICIÓN SUMARIA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA FÍSICA”. Y obtiene el premio Charro Hidalgo, en el Ateneo de Madrid, cuyo jurado estaba compuesto por Echegaray, Simarro, Cajal y Cortezo.

“1.897.- Reedita su trabajo premiado, con el título de SICOFÍSICA, que puede considerarse su 1ª obra filosófica.

“1.897.- Oposita la Cátedra de Psicologia, Lógica, Ética y Derecho, del Instituto de 2ª Enseñanza de Orense, durante este año y el siguiente.

“1.898.- Durante sus vacaciones marcha a París, y sigue un curso en la SORBONA, visitando la exposición Internacional, celebrada en París.

“1.899.- Pide su traslado al Instituto de Toledo. – Se afilia al partido Republicano, siendo elegido concejal del Ayuntamiento de Toledo.

“1.900.- Pensionado por la Junta de ampliación de Estudios, marcha a Alemania, haciendo unos cursos en: BERLÍN, LEIPZIG y MUNICH, estudiando el NEOKANTISMO, con los discípulos de Hermann Cohen, Fenomelogía de Hurssel, quienes despertaron la vocación Política de Besteiro.

“1.909.- Pronuncia una conferencia contra la Guerra de España en África, publicada en el Diario “EL RADICAL”, siendo detenido y encarcelado en la modelo de Madrid, donde conoció a Saborit (su mejor biógrafo).- Y al ser excarcelado ingresa en la “AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MADRID” y la “ASOCIACIÓN de Oficios Varios”, de las que llegó a ser Presidente.-

“1.911.- Tras larga preparación, presenta su TÉSIS DOCTORAL, titulada: EL VOLUNTARISMO Y EL INTELECTUALISMO EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA, que mereció la calificación de SOBRESALIENTE.

“1.912.- Publica “JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI, DESDE EL PUNTO DE VISTA LÓGICO.- Y gana la Cátedra de LÓGICA FUNDAMENTAL, en la U. de Madrid.

“1.913.- El 4 de Junio, contrae matrimonio civil, en el Juzgado Municipal de CHAMBERÍ, o Distrito del Centro, con Dª Dolores Cebrián y Fernández de Villegas, hija del Catedrático de la U. de Salamanca. Dª Dolores es profesora de Ciencias Físico Naturales, en la Escuela Normal de Madrid, y había nacido en Salamanca en 1.881, siendo 10 años más joven que Besteiro. Marcharon de luna de miel a Alemania.

“1.913-9-11) Se celebraron elecciones Municipales en Madrid. Y Besteiro, resultó elegido Concejal, por mayoría absoluta con Pablo Iglesias. Este año y al final hizo una versión del libro de “LUIS BLANCH Y SU TIEMPO”.

“1.916.- Pronuncia la conferencia “LA LUCHA DE CLASES COMO HECHO Y TEORÍA.

“1.917- 27 de Marzo.- Se reune en la Casa del Pueblo y redacta el célebre MANIFIESTO, siendo detenido y liberado 21 días después.- En Agosto estalla la HUELGA GENERAL, y Besteiro redacta otro Manifiesto, en el que ataca la corrupción política.- Y en el Congreso del PSOE y de la U.G.T., es elegido miembro del Comité Nacional-Político de España.- Fue detenido, encarcelado e incomunicado. El 4/X/1.917 fue condenado por un CONSEJO DE GUERRA, a cadena perpetua, pasando a la Cárcel de Cartagena.

“1.918- 22 de Marzo.- Se celebra en Madrid una manifestación monstruosa, pidiendo la Libertad de Besteiro y otros. Y el 9/V/1.918, el Gobierno le concede la AMNISTÍA, y regresa a Madrid, con un recibimiento apoteósico, entre aplausos y vítores. El 24/XI/18.- Pronuncia un elocuente discurso en la XI sesión del Congreso del PSOE. Su título “EL PARTIDO SOCIALISTA ANTE EL PROBLEMA DE MARRUECOS”.

“1.919.- Publica un artículo titulado “Conmemoración de la Comuna”.

“1.923 (Septiembre).- Niega su adhesión a la Dictadura Militar de Primo de Rivera, pero tampoco le hace oposición descarada, y sí subrepticia.

“1.925.- El 9-XII fallece el patriarca del socialismo PABLO IGLESIAS. Y Besteiro hace el Discurso Fúnebre, en el cementerio Civil de Madrid.

“1.926.- Pronuncia una conferencia en el Teatro Campoamor de Oviedo, titulada “LA OBRA DE PABLO IGLESIAS”.

“1.927.- Reedita “LOS JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI DESDE EL PUNTO DE VISTA LÓGICO”. Y, “Materialismo de la Historia y Socialismo”.

“1.930.- Publica su trabajo conferencia “LA CLASE OBRERA”

“1.931.- 22 Febrero.- Besteiro renuncia a su cargo de presidente del PSOE y de la U.G.T.- Y ES QUE B. ERA MÁS FAVIANISTA QUE SOCIALISTA. – 14 de Julio.- Es elegido Presidente de las Cortes Republicanas, por mayoría absoluta.

“1.933.- Marzo.- Publica su trabajo filosófico y político “El Marxismo y la actualidad política”.

“1.935.- 28/6.- Lee su Discurso de Ingreso en la REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS, titulado “MARXISMO Y ANTIMARXISMO”. Es una lección magistral, admirable, sublime. Nadie dijo tanto en menos páginas.- 7/XII/35- Publica Política y Filosofía. Y del 6 al 13, asiste al Congreso del partido Socialista, moderando la demagogia, que pedía la supresión de la Guardia Civil. Le calificaron de hijo de la Benemérita sin fundamento alguno más que el de su prudencia, en su defensa.

“1.936.- Julio.- Se inicia la Guerra Civil. Y Besteiro ante el dolor de ver divididos los españoles, se declara neutral, siéndole fusilado un sobrino en la Zona Roja, odiando a los comunistas. Y se dedicó a convertir su casa en Embajada de altos monárquicos, como el Filósofo Gª. Morente, etc. Su casa fué el Arca de Noé de muchos enemigos de la República. Se negó a desempeñar todos los cargos que le ofrecieron, y se consagró a salvar vidas y monumentos artísticos.

“1.939- 6 de Marzo.- Requerido por el Coronel Casado, para salvar a Madrid de un inminente cataclismo. Y Besteiro aceptó el cargo de Ministro de Estado, para evitar un golpe comunista. Parlamentó con el Catedrático D. Salvador Lizárraga y Novoa, que representaba a los Nacionales. Y como persona de confianza de los madrileños, les dirigió un mensaje, rogándoles que se entregase Madrid a las Fuerzas Nacionales, y evitar una masacre y la destrucción de la Metrópoli. Tenía su Despacho Ministerial en los Sótanos del Mº. de Hacienda. Y allí fue detenido, encarcelado y condenado por un Consejo de Guerra, el 8/7/1.939. Pasó a cumplir cadena perpetua a la cárcel de Carmona (Sevilla). Inició la traducción de una Biblia Alemana al Castellano. Su esposa gestionó la REVISIÓN de su Proceso, pero murió de septicemia (tuberculosis pulmonar) el 27/9/1.940. Le enterraron en una fosa común con un criminal. El 29-6-1960 fueron trasladados sus restos al cementerio civil de Madrid, donde reposa junto a P. Iglesias.

“SU OBRA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: Además de las 4 fundamentales: SICOFÍSICA; EL VOLUNTARISMO Y EL INTELECTUALISMO EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA; LOS JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI, DESDE EL PUNTO DE VISTA LÓGICO; y su profética monografía MARXISMO Y ANTIMARXISMO; realizó las siguientes versiones del alemán al castellano: “Los Elementos de la Ética”, de Muirhaead; “LAS EMOCIONES”, de Sergi; “LA GRAMÁTICA DE LA CIENCIA”, de Pearson; “HISTORIA DEL ALMA”, de Baldwin; “KOKORO” (impresiones de la vida íntima de Japón), de Bearn; “LÓGICA”, de Abel Rey; “LUIS BLANC y su tiempo”; “PROLEGÓMENOS A TODA METAFÍSICA DEL PORVENIR”, de Kant; “Romanticismo y Socialismo” (conferencia); y, “SÉSAMO Y AZUCENA”, de Ruskin, en 3 lecciones , etc.

“Sentía gran veneración por las “CONFESIONES DE S. AGUSTÍN”; por la “LÓGICA” de Abel Rey, y recomendaba su monografía “LOS JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI, DESDE EL PUNTO DE VISTA LÓGICO”.-

“No bebía alcoholes ni licores. No fumaba ni tomaba café. Comía frugalmente, quizás debido a su enfermedad de nacimiento. Siempre practicó la TRÍA IURIS: Vivir honestamente. No hizo daño a nadie. Y reconoció a cada uno lo suyo. –Fué un hombre justo y honesto.

“SU VINCULACIÓN A GALICIA Y LUGO.- Cuentan los vecinos más ancianos de Franqueán, entre ellos la Sra. Polonia, que le vió nacer en estado preagónico, que daba tan pocas esperanzas de vida, que todos decían: “Este neno nunca vai ó poleiro” (que morirá). Y es que su madre le concibió después de 20 y tantos años de su matrimonio. Vino a pasar el verano de 1.870 a Franqueán, muy enferma y en estado de gravidez, donde tuvo lugar su alumbramiento, quizás prematuro. Recibió agua de socorro en su casa de Franqueán. Y al mejorar un poco, lo llevaron a Madrid 8 ó 9 días después, bautizándole el 24/IX/1.870, en la iglesia de S. Ginés, de Madrid. Pero realmente nació en Franqueán, del Municipio de Corgo, Lugo, el 15/IX/1.870. Y con infracción de la reciente promulgación de la nueva Ley del Registro Civil, que obligaba a la inscripción dentro de las 24 horas siguientes a su nacimiento, fue inscripto en Madrid, 9 días después.

“SU AMOR FILIAL A SU CASA-SOLAR DE FRANQUEÁN.- Siempre exclamaba: “Mi casa de Franqueán. Mi tierra de Chamoso”. Pasaba 9 meses en Madrid, al frente de sus estudios y Cátedra, y 3 en Galicia (Lugo), a orillas del río Tórdea, semi-centro del Condado de Chamoso. Siempre llegaba un tanto delicado y regresaba a Madrid lleno de vitalidad.- Esta es la casa de Besteiro, de Cima de Vila, de Franqueán, donde nació D. Julián BESTEIRO FERNÁNDEZ”. (Rivas Reija incorporou neste punto do seu escrito dúas fotografías, unha da casa mencionada, e a outra do propio Julián Besteiro, que non se reproducen aquí por consideralas dun interese secundario neste artigo).

“EL CLERO LE ACUSÓ DE ATEISMO.- Pero esto se debe a ser alumno de la Institución Libre de Enseñanza (de filiación krausista), y haber estudiado el NEOKANTISMO en Alemania. Pero tal imputación resulta falsa si tenemos en cuenta: que D. Julián donó a la Colegiata de Franqueán, cinco tapices, con motivos religiosos, con las siguientes dedicatorias en sus rectángulos: “Julián Besteiro, a Santa María de Franqueán”. Estos tapices se colgaban del arco toral, en las funciones religiosas. Pero al estallar la Guerra Civil, los curas de la tabla o comarca, le sugirieron al párroco que tal exhibición constituía un peligro político para el cura, y que los destruyese. Primero les sacó la dedicatoria y después los abandonó en la tribuna. Al hacer una reforma en la iglesia, los vió una persona entendida, y los llevó al Rastro de Lugo, para venderlos, quedándose con dichos tapices una persona bien conocida. Esto prueba hasta la saciedad, que el Dr. Besteiro, no era ATEO. Había leído varios tratados de TEOLOGÍA al uso, y conocía los misterios de las Religiones. Tenía su concepto del clero español. Descendía de Cristianos viejos, como fueron todos sus ascendientes, de la Casa-Solar de Sta. María de Piñeiro (Corgo), que por Ley de herencia recayó, en 1.700, en mi tatarabuela Dª DOMINICA VESTEYRO (con V), y que por su matrimonio con mi tatarabuelo D. Andrés de RIVA y Neyra, pasó a la casa de RIVA.

“En el Catastro de la Única, de Piñeiro, figura FABIÁN VESTEYRO, como traficante de bueyes, en 1.752/53, única profesión lucrativa en LUGO, profesión que siguieron todos los Vesteyros, de la Casa de Piñeiro. Y era tal su prestigio y honradez, que llegaban a las ferias de Monterroso (centro de Galicia), y los labradores les fiaban el ganado hasta la feria siguiente.

“CARISMA POLÍTICO DEL DR. BESTEIRO.- Además de su facilidad de palabra, tenía mucha formalidad en su boca. Sus palabras tenían el valor de escrituras. Eran artículos de fé. Fue enemigo de la demagogia, de la que tanto se abusó por los políticos anteriores y posteriores. Inspiraba confianza a cuantos le escuchaban. Y todos se disputaban su cordial amistad: discípulos, padres de estudiantes y correligionarios. Fue la honradez andante, ORO MOLIDO, caballero cien por cien, y muy amigo del amigo. El Dr. Tierno Galván, es uno de los más fervientes admiradores. Puede afirmarse (sin temor a dudas), que fué uno de los pocos políticos que tuvo España. Ahora existen muchos políticos con facilidad de palabra, pero sin la formalidad de boca y sin carisma político.

“EL CONSEJO DE GUERRA Y LA PENA DE MUERTE.- El Fiscal pidió la ¡pena de Muerte! Y en conclusiones definitivas le dice al Tribunal Militar: ¡Vais a Juzgar a un hombre de concepciones honestas. A un hombre inteligente, que fue mi profesor de Lógica en la U. de Madrid, pero le acusó minuciosamente, ensañándose en la conducta política del insigne Catedrático y político, que rindió Madrid a los Nacionales, sin tener en cuenta que no había cometido actos de rebelión militar, ni que había sido imparcial, ni que le habían fusilado un sobrino de su esposa, los marxistas. Ni que siendo presidente de varios Tribunales, para juzgar Tesis doctorales, de varios sacerdotes, habían aprobado muchos sus Tesis gracias a la máxima puntuación del Dr. Besteiro. Decía el Dr. Manuel García Morente, que eran muchos sacerdotes los que acudían a la casa de Besteiro, quejándose de la falta de imparcialidad de los Tribunales de Tesis Doctorales, diciéndole: ¡D. Julián, mañana tengo la lectura de mi Tesis, y sus compañeros me van a suspender! Y les replicaba: ¿Cómo lo sabe usted? … Es que soy presbítero, y es mejor que vaya vestido de paisano. Y les contestaba: Si Vd. es cura, venga vestido como cura, y el resultado ya se verá. – Efectivamente, la desconfianza estaba justificada. Los otros miembros les daban entre 4 y 5 puntos, pero el Dr. Besteiro les daba 10 puntos, diciendo que una cosa es la saña y otra la urbanidad de la campaña. Por estas potísimas razones, Besteiro, contaba con amistades en todas partes. Y su esposa revolvió a Roma con Santiago, haciendo toda clase de recomendaciones, entre altas personalidades políticas, para librar a su esposo de una pena de muerte bochornosa.

“EL LETRADO-DEFENSOR DEL POLÍTICO DR. BESTEIRO.- Correspondió la defensa al Letrado del Cuerpo Jurídico Militar y monárquico de PRO, Iltmo. Sr. D. Ignacio Arenillas de Chaves, Marqués de Gracia Real, quien hizo una defensa: admirable, magnífica, sublime y luminosa, amén de poner en juego todas sus recomendaciones, para salvar al Dr. BESTEIRO, de la Pena de muerte, logrando la de 30 años de Prisión, que fué un éxito, ya que en la Dictadura Militar de Franco, las peticiones del Fiscal, eran Sentencias.

“Cuando su defensor le dió la noticia, de que le habían absuelto de la pena de muerte, el Dr. Besteiro no lo creía, y tuvo que jurárselo, en forma solemne. No obstante el Defensor Sr. Marqués de Gracia Real, apeló la Sentencia, contra la voluntad del Dr. Besteiro, pidiendo la absolución. Pero el Capitán General, confirmó la Sentencia, y ordenó la ejecución (de la misma), pasando Besteiro a la cárcel de Carmona. No obstante su esposa dirigida por el Marqués, pidió revisión del proceso, que le fué inciada con la promesa de reducir la pena a 6 años y dejarle en libertad condicional, pero la muerte natural terminó con el eximio y magnífico Dr. Besteiro, a los 14 meses siguientes en la Cárcel de Carmona (Sevilla), el 27/9/1.940. Fue enterrado allí, pero su esposa logró el traslado de los restos al Cementerio Civil de Madrid, en 1.960. Y el Presidente de las Cortes, Rodríguez de Valcárcel-Nebrada, logró que se colocase el retrato de Besteiro en las Galerías de las Cortes Españolas. Y que se le concediese pensión a su viuda Dª Dolores de Cebrián.-

“¡Que Dios perdone a los verdugos de una víctima inocente. De un caballero sin par! Y no se tome este homenaje a sabor político. Besteiro era pariente de mi abuelo materno M. Reija Besteiro. Y le debemos este recuerdo por partida doble. Q.D.E.P.”.-

Conclue coa firma, de puño y letra do su autor, M. de Rivas.

-.-

Pola miña parte, asombrado, abraiado, por estas personalidades sui generis, nadas no meu propio Condado, só se me ocorre esta expresión: ¡Bendita terra de Chamoso, de Flammoso, que tales chamas dás, e non só de trigo!

Xosé María Gómez Vilabella


1 comentario:

Anónimo dijo...

Artes y Oficios
de
José Naveiras Escanlar

SEPTEM EDICIONES EN FACEBOOK
RESTMA EN FACEBOOK

Consulte nuestro blog
Septem Ediciones
Cimadevilla, 15 Esc. A 1º C
33003 Oviedo Asturias
Tel.: 985 20 85 12
Fax: 985 20 85 13
info@septemediciones.com

--------------------------------------------------------------------------------

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: ESTE DOCUMENTO SE DIRIGE EXCLUSIVAMENTE A SU DESTINATARIO POR PODER CONTENER INFORMACION CONFIDENCIAL O CUYA DIVULGACION DEBE ESTAR AUTORIZADA EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE. SE INFORMA A QUIEN LO RECIBIERA SIN SER EL DESTINATARIO O PERSONA AUTORIZADA POR ÉSTE, QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO ES RESERVADA Y SU UTILIZACIÓN O DIVULGACIÓN CON CUALQUIER FIN ESTÁ PROHIBIDA. SI HA RECIBIDO ESTE DOCUMENTO POR ERROR, LE ROGAMOS QUE NOS LO COMUNIQUE POR TELÉFONO Y PROCEDA A SU DESTRUCCIÓN.