Cambiamos de espazo. Esperamos que para mellor. En 10 segundos enlazarás a nova páxina. Se desexas acceder directamente, pulsa no seguinte enlace. Grazas e desculpa as molestias www.amigosdopatrimoniodecastroverde.gal

18 febrero, 2006

Impreso para domicilia-lo recibo da cota anual


ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DO PATRIMONIO
DE CASTROVERDE
CIF: G27329226
Nº de Inscripción: 8993ORDE DE PAGO
Don/Dona.........................................................................................................................

domiciliado na rúa / parroquia /aldea.............................................................nº........

............................................................................................................................................

Tefono.; fixo e móbil.:..................................................................DN...............................

Correo electrónico..............................................................................................................

AUTORIZA AO:

(BANCO/CAIXA)..............................................................................................................

para que cargue as cotas de afiliación que pase ao meu nome a ASOCIACIÓN AMIGOS DO PATRIMONIO DE CASTROVERDE”, na miña conta corrente ou libreta nº (poñer os vinte díxitos)
COTA ANUAL - 10 €


Ent.: ________Ofic.:_________D/C________Nº de Conta_____________________
.......... .........., a _______de _______________________de______________
ASDO.:


No hay comentarios: