Cambiamos de espazo. Esperamos que para mellor. En 10 segundos enlazarás a nova páxina. Se desexas acceder directamente, pulsa no seguinte enlace. Grazas e desculpa as molestias www.amigosdopatrimoniodecastroverde.gal

14 marzo, 2007

Sentenzas, fías e ruadas na bisbarra de Castroverde

Corridas do galo e Tribunais da Pascua

-VI-

Achegas de

Xosé María Gómez Vilabella

A Corrida da Meda

Celebrada o 28 de Marzo do 1.948

(Insístese en que as transcricións son literais, tal cal están no libreto orixinal)

Atestado do galo

Buenas tardes doy, señores, - distinguido Tribunal,

a jóvenes y a mayores - y al público en general.

Vengo cumpliendo las órdenes - de la Superioridad.

Soy Rodolfo Díaz Montes, - guardia de Seguridad.

He recibido una orden - por conducto conocido;

que buscase al delincuente - y aquí está detenido.

Este gallo aquí presente - es de historia moderna,

Pues nació en una granja - en Castro Riberas de Lea.

Y hasta por ser distinguido, - nació de una incubadora.

Recóllese a impresión que causou a aparición das incubadoras: o labrego, que tiña por dogma de fe o ciclo e a incubación naturais, non saía do seu asombro.

Él no quiso estar sumiso - junto de su gallinero;

y un buen día se marchó - sin saber nada el granjero.

Bastante lejos de allí - acampó en un gallinero,

Donde hizo bastantes daños - según informes que tengo.

Aún sin tener la edad - profanó unas pollitas,

y creo que de eso ha sido - todas quedaron raquíticas.

Las viejas que allí había - las llegó a desperdiciar,

que ni siquiera una de ellas - ha querido galear.

No solamente el desprecio - sino su malvada idea,

no ha querido consentir - que otro gallo lo hiciera.

Por estas mismas razones - gran altercado se armó,

y de resultas de éso - el otro gallo murió.

Se sabe que hizo daños - a los vecinos del pueblo;

y se burlaba de ellos - si trataban de reprenderlo.

Se sabe que ha robaado - en casa de una señora;

atrevimiento muy grande - que ésto no es de broma.

Un día se dió un caso: - Lo mandaron salir de allí,

y él por toda respuesta - contestó: ¡Qui...qui...ri...qui!

Sin pasar más adelante - he de advertir una cosa:

Que este gallo es conocido - por “Travieso Cresta Roja”

Señor Juez, se acabaron – los datos del Atestado.

Ordene su recogida - y dése por enterado.

Neste caso, as acusacións eran máis ben faltas que non delitos, PERO, ¡eran acusacións, delacións! Hai que poñerse nas circunstancias históricas, pois no 48 aínda se detiña e xulgaba á xente por nimiedades, inercia daquela terrible represión franquista da posguerra.

Xuíz

Con el permiso de todos. - ¿Quiere, señor Presidente,

que tramitemos ahora - este latoso expediente?

O Presidente da Audiencia

Puede Usía tramitar - si lo cree menester;

y seguirlo hasta su fallo - ajustándose a la Ley.

Xuíz

Para que ninguno lo ignore - de todos los reunidos,

ordeno al señor portero - que se citen los testigos.

Testemuña

¿Pódese pasar, amigo? - Boas tardes, Señoría;

chamáronme preste sitio - dirán o que me querían.

Invariable: Tan só as testemuñas que se presentaban con actitude afectada, e con gravata, falaban en castelán. Aquí o incrible foi que a Garda Civil de Castroverde, presente no acto, ¡de ben mantida na Meda, por suposto, que a festa foi de tarde!, non se lle ocorreu interromper a “Corrida”, que daquela aínda estaba prohibido utilizar o galego en actos públicos, limitándose ó “uso e consumo” doméstico, coa excepción da reprodución de literatura xa publicada, e para iso, ¡con censura previa!

Xuíz

Jura usted, señor testigo, - ser verdad lo que declara,

y decir todo lo que sepa - con relación a esta causa.

Testemuña

Decí-la verdá hei, hei, - e máis aquí nesta Audiencia;

vosté sépame entender - que eu hei falar en conciencia.

Neste “sépame entender” vexo unha fonda rebeldía, que pugna por acadar un mínimo de dignidade galega; algo así como: “Achéguese vostede, dea un paso cara a min, respecte a miña lingua”!

O decir todo o que sepa - xa non é cousa doada;

eu bótolle que me leva - o menos unha semana.

Pide que se lle escoite o tempo preciso, esaxerando de propósito: aprendera no berce que había que pedir moito para acadar faragullas.

O galo, meu “Cresta Roja”, - é ben decente i honrado,

que hasta fai favores - sin ser nada interesado.

Aquí hai dúas figuras, un doble sentido: “fai favores” nun senso erótico. Ser “nada interesado” era a máxima virtude para aquel labrego, testemuña da defensa, que non sabía pedir nin sequera os seus dereitos sen levar un xamón ó lombo.

Nacéulle cerca de Castro - nunha granxa que alí hai;

i hastra para burlarse dil - chámanlle fillo sin mai.

Dicen que se foi da granxa, - ¡madia levóu a marchar!,

que soupo por boa tinta - que o querían matar.

Aqueles labregos diferenciaban entre a matanza doméstica, considerada de tradición natural e indispensable, coa industrial das granxas, procedementos que lles resultaban sacrílegos, deshumanizados. Por outra parte, quedaban cerca as persecucións políticas, que con frecuencia acababan no paredón.

¿Que se quedaron raquíticas - por galealas, as poliñas?

Desde que eso foi medraron, - e corren ben espelidas.

E queixáronse unas vellas; - galealas non quería;

calquera se achega a elas: - ó visto, teñen a tiña.

Chegaron a levantarlle - que lle privara a outro galo...

¡O outro galo non quixo - que lle estaba ben cansado!

¿Que se armóu un altercado - porque non as galeóu?

Tíñalle anemia no corpo - e con ela se marchou.

Estabamos no 1.948: a anemia e mailas fames dos anos precedentes aínda eran unha negra sombra que non fuxira, que no se daba aloxado.

¿Que roubou unha señora? - Non faltou quen o decía.

Catarreira roubou ela - que outra cousa non tiña.

Nova alusión á miseria que aínda arrastraban algunhas familia. Sen antibióticos, mal calzados e mal vestidos, longos desprazamentos sen roupas de abrigo, mollados, etc., as “catarreiras” (bronquite, pulmonía, gripes, furúnculos, etc.), eran endémicas.

Dicen que hasta fixo daños - ós veciños deste pueblo?

Eu son un deses veciños - e non cheguei a sabelo.

Téñenlle algo esa costumbre; - enseguida se queixar.

Boas prepas lle son iles; - moito lles hai que aguantar.

Alerta, señor Xuez, - non se me deixe engañar,

que ó galo téñenlle ganas - e quérenllo liquidar.

O termo “liquidar” moito arraigou a partires do 36. ¡Meteuse no subconsciente! A xente utilizábao para todo, que ata se dicía: “Hai que liquidar esas herbas do horto...”

E se queren máis testigos, - que non os traten de bobos,

que lle hai vinte no meu pueblo; - coma min sábenllo todos.

Podía seguir falando - pero vóulleme marchar;

cos aniños que teño - non lle estou para laretar.

Neste momento entra a 2ª testemuña, pero iso verano no capítulo seguinte.

No hay comentarios: