Cambiamos de espazo. Esperamos que para mellor. En 10 segundos enlazarás a nova páxina. Se desexas acceder directamente, pulsa no seguinte enlace. Grazas e desculpa as molestias www.amigosdopatrimoniodecastroverde.gal

13 septiembre, 2007

Texto sobre os irmandamentos dos pobos

Texto do Congreso celebrado enRODAS,
en maio de 2007

O Consello de Municipios de Europa nacido en 1951 en Xenebra, actualmente o Consello de Municipios e Rexións de Europa, é hoxe a organización que goza de máis ampla representación municipal a nivel europeo.
Os seus membros somos as asociacións de gobernos locais e rexionais existentes en 35 países. Todas elas así agrupadas representamos ao redor de 100.000 autoridades locais e rexionais.
A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) é a sección española.
Á cabeza da súa estrutura política atópase o seu Presidente, actualmente o Alcalde e Gobernador de Viena Dr. Michael Häupl. O CMRE ten unha secretaria de 20 persoas e o seu Secretario Xeral é o Sr. Jeremy Smith.
O CMRE traballa para promover unha Europa unida baseada na autonomía local e os principios democráticos. Para logralo manifesta as posicións sobre o futuro desde a perspectiva local, influencia as políticas e normas, favorece o intercambio de boas prácticas e coopera con socios de todas as rexións do mundo.
Campos como a política rexional, o transporte, o medioambiente, a igualdade de oportunidades, a gobernanza. Os seus Comités e grupos de traballo buscan influír a lexislación comunitaria nas súas fases previas asegurando que os intereses e preocupacións das autoridades locais sexan tidos en conta no proceso lexislativo comunitario.
A rede de irmandamentos do CMRE é única en Europa. Na actualidade están en marcha máis de 26.000 lazos de irmandade entre cidades e pobos na totalidade do territorio da Unión. Para iso o CMRE traballa en estreita colaboración coa Dirección Xeral de Educación e Cultura da Comisión Europea.
A Conferencia celebrada en Rodas foi un dos puntos sobresalientes do programa de traballo desta rede para o 2007, pero tamén significaba un paso adiante na consolidación daquela como evento de gran dimensión en interese. O apoio da Comisión Europa, da Sección Grega (KEDKE) e da cidade de Rodas foron relevantes para a súa celebración.
foi parte do lanzamento formal por parte da Comisión Europea (Dirección Xeral de Educación e Cultura) do novo programa ?Europa para os cidadáns? que inclúe as accións de irmandamento e aqueloutras vinculadas durante o período 2007-2013.
A Declaración Final aprobada polos 600 delegados asistentes enuncia no seu acordo que os irmandamentos son instrumentos para a inclusión de todos os cidadáns e as súas culturas. As daqueles xa integrados na Unión pero tamén para os países veciños, para a reconciliación e a paz, para o desenvolvemento de políticas de cooperación e a alcanzar obxectivos declarados comúns.
O seu valor como axuda á profundización no debate e diálogo comunitario como paso á fixación nun tratado dos principios básicos da Unión Europea e das súas institucións e, sobre todo, dos dereitos fundamentais dos cidadáns e da cidadanía europea.


DECLARACIÓN FINAL

Con o Tratado de Roma, hai cincuenta anos, os Xefes de Estado e de Goberno, sentaron as bases para construír unha Europa de paz, de democracia e de prosperidade.
As devanditas bases estiveron precedidas por Alcaldes quen, negándose a aceptar a fatalidade da guerra, decidiron actuar na súa propia contorna, emprendendo a reconciliación da familia europea. Os irmandamentos xa que logo permitirían aos cidadáns a mutua comprensión e contribuír á creación do espírito europeo.
Os irmandamentos xogaron un papel esencial en todas as etapas de desenvolvemento e crecemento de Europa. Nós, xunto co Consello de Municipios e Rexións de Europa, sentímonos orgullosos de participar activamente neste proceso.
Con máis de trinta mil irmandamentos unindo a autoridades locais e comunidades, este movemento é actualmente a maior rede cidadá do continente.
O Parlamento Europeo e a Comisión Europea recoñeceron este movemento de bo grado e contribuído ao seu desenvolvemento a través de axuda comunitaria aos irmandamentos, e na actualidade co programa Europa dos cidadáns. Desexamos destacar esta incalculable contribución.
Europa e o mundo atravesan actualmente unha profunda crise; unha crise marcada polas dificultades nas relacións entre os Gobernos e os cidadáns, unha crise de identidade que está causada en parte polos aspectos negativos da globalización a cal ten o risco de provocar o rexurdimento de nacionalismos e fundamentalismos.
Estes últimos deben combaterse enerxicamente. A Unión Europea debe contribuír a facilitar os progresos cara á paz e os encontros entre pobos e civilizacións.
Nós desexamos xa que logo que a Unión Europea teña un papel e unha identidade internacional, claramente visibles e compartidas polos cidadáns europeos.
Nós, representantes electos locais e rexionais, activistas do movemento dos irmandamentos, reunidos en Rodas os días 10 ao 12 de maio de 2007 con ocasión da conferencia sobre Os irmandamentos no mundo do mañá:
.- Reafirmamos a nosa convicción sobre a forza e vitalidade do movemento de irmandamentos, por canto permite a implicación dos cidadáns nos intercambios directos, dotando á Europa cotiá dunha dimensión humana;
.- Reiteramos o noso compromiso ao asegurar que os irmandamentos son instrumentos de inclusión para todos os nosos cidadáns, reflectindo a súa diversidade e as súas culturas;
.- Insistimos en que os irmandamentos poden xogar un papel específico nas relacións cos países potencialmente candidatos á incorporación a U. E., en particular o sueste europeo, así como con todos os países veciños da Unión;
.- Estamos convencidos de que os irmandamentos poden e deben axudar a crear pontes entre cidades e comunidades en torno ao Mediterráneo, servir como instrumentos para a reconciliación e base para alcanzar a paz na rexión e, así mesmo, fomentar a participación activa dos cidadáns cuxa orixe atopa neses países e que agora viven nas nosas cidades e rexións;
.- Subliñamos, ademais, que os irmandamentos poden contribuír ás políticas de cooperación para o desenvolvemento e axudar a alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio; desde unha perspectiva mais ampla, tamén poden axudar, na era da globalización, a unir aos cidadáns dos diferentes continentes e culturas diversas;
.- Reafirmamos a importancia da dimensión política dos irmandamentos tal como proclamaron os Congresos de Cidades Irmandadas de Bordeus (1987), Ferrara (1999), Anveres (2002), así como o noso compromiso cunha Unión Europea forte de acordo co noso mandato estatutario- que sexa transparente e próxima aos cidadáns.
Os irmandamentos permiten aos cidadáns reunirse e coñecerse, a enriquecerse na súa diversidade. Estes contactos contribúen igualmente a tomar conciencia da súa identidade común e do sentido de pertenza, fomentan a capacidade de ser abertos e creativos e desenvolven unha cidadanía europea baseada nos valores democráticos, de tolerancia e apertura ao diálogo.
Por estas razóns reafirmamos ante a Comisión Europea, o Parlamento Europeo e o Congreso de Poderes Locais e Rexionais do Consello de Europa, o noso compromiso de traballo en equipo, asumido durante moitos anos, para o fomento e apoio dos irmandamentos e destacamos a importancia dun compromiso programático e financeiro da Unión que teña en conta a necesaria implicación de todas as autoridades locais quen impulsan a través dos seus irmandamentos os obxectivos do programa Europa dos cidadáns.
Para este fin, apelamos ao Consello de Municipios e Rexións de Europa a que xogue un papel proactivo como punto de contacto e coordinador entre os nosos gobernos locais e as institucións europeas, que desenvolva ferramentas prácticas en apoio ao movemento de irmandamentos e que coopere con todas as redes de municipios e rexións que traballan para promover o fomento da paz.
Sobre todo, comprometémonos a traballar para que os irmandamentos continúen desenvolvéndose como espazos de diálogo e debate entre os cidadáns europeos, a través de todas as fronteiras xeográficas e culturais, sobre os asuntos e retos da Unión que nos conciernen a todos nós, e para os que necesitamos solucións comúns e positivas.
Especialmente, os irmandamentos poden axudar a profundar no diálogo e o debate concerniente á adopción, antes das eleccións ao Parlamento Europeo do 2009, do Tratado relativo aos principios fundamentais sobre os cales debe basearse a Unión, ás súas institucións, e máis importante aos dereitos fundamentais dos cidadáns e a cidadanía europea.
Reafirmando novamente o noso compromiso co concepto de irmandamento, unido á nosa vontade de adaptar os irmandamentos á realidade do século XXI, cremos que permanecemos fieis aos nosos valores fundacionais: construír para os nosos cidadáns unha Europa máis forte e un mundo mellor, baseados nos nosos valores comúns.

Texto lido por Manolo Muñiz, o día 24-08-07, no CPI de Castrovrede con motivo da primeira Conferencia dos Irmandamentos.

No hay comentarios: