Cambiamos de espazo. Esperamos que para mellor. En 10 segundos enlazarás a nova páxina. Se desexas acceder directamente, pulsa no seguinte enlace. Grazas e desculpa as molestias www.amigosdopatrimoniodecastroverde.gal

01 noviembre, 2009

CONVOCATORIA Á ASEMBLEA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN “AMIGOS DO PATRIMONIODE CASTROVERDE”

Convócanse ás socias e aos socios, á Asemblea que terá lugar o:
Día: 14 de novembro de 2009
Hora: Ás 17:00 horas, e ás 17:30 horas en primeira e segunda
Convocatoria.
Lugar: No salón de Actos da Casa do Concello, Praza do Concello.

Orde do día
:
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anteior.
2.- Informe do presidente:
a) Actividades realizadas no que vai do ano 2009.
b) Informe do estado de contas.
3.- Proposta de actividades e Orzamento, ano 2010.
4.- Renovación da Xunta Directiva, segundo rezan os
Estatutos da Asociación, Capítulo III, artigo 12º.
5.- Rogos e preguntas.

Asdo.: José Yáñez Basanta Asdo.: Manuel Muñiz Besteiro

Secretario e Presidente
En Lugo – Castro Verde, na última semana de outubro de 2009
_____________________________________________

DELEGACIÓN DE VOTO para a Asemblea Ordinaria (14-11-2009)
da asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde:


Eu, ......................................................................con D.N.I.,
e con enderezo en:

Delego o meu voto en:
Asdo.:
En, .................a ..........de .......................2009

No hay comentarios: